June 2016

Hi-Tech vreme u kojem živimo je veoma brzo i mnoge stvari koje su bile deo opšte kulture veoma naglo su otišle u zaborav. U prošlom vremenu ljubaznost je bila deo svakodnevnice, a odlazak u restoran je bio događaj kome se pridavao veliki značaj i poštovanje....